Weer voetballen na een enkelblessure? Hier moet je rekening mee houden.

@FysioVogelzang

Welkom bij FysioVogelzang. Een praktijk voor fysiotherapie boordevol bevlogen fysiotherapeuten.

Enkelblessures zijn een veelvoorkomende type blessure binnen de sport in Nederland. Ieder jaar komen er circa 1,5 miljoen sportblessures voor waarvan er 17% uit enkelblessures bestaat. Uit recent onderzoek blijkt dat 10-15% van alle blessures bij voetballers bestaan uit een blessure aan de enkel.

Wat is de prognose rondom een enkelblessure?

De enkelblessure is onder te verdelen in verschillende types: buitenste enkelbandblessures (67-72%), binnenste enkelbandblessures (10-16%), syndesmose laesies (3-6%), osteochondrale defecten (5-73%) en fracturen (2-5%). Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 83% van de enkelblessures binnen tijdsbestek van een maand zal herstellen. Over het algemeen klinkt dit behoorlijk positief, maar er zit een kanttekening aan: ongeveer 74% blijft chronische symptomen houden wat zich uit in een verminderde stabiliteit. Voor een voetballer, de trainer en jouw fans 😉 is het van belang om te weten wat de periode is voor het herstel van een enkelblessure gezien de ontwikkeling van de speler en de sportieve prestaties van de speler bij zijn club. In deze blog is beschreven wat de prognostische factoren bij enkelblessures zijn bij Return To Play (RTP) en hebben we de focus gelegd op de mediale en laterale enkelbandlaesies.

“Echografie kan een goed beeld geven van de enkelbanden waarna er een meer betrouwbaardere inschatting gemaakt kan worden van de ernst van de blessure.”

Prognostische factoren

We hebben de factoren op een rijtje gezet die de prognose van jouw blessure bepalen. De belangrijkste factor is natuurlijk de ernst van jouw blessure.

De ernst van een enkelbandblessure kan onderverdeeld worden in gradaties (graad I, graad II en graad III). Bij graad I is er sprake van een lichte verrekking. Slechts enkele vezels van de enkelband zijn dan ingescheurd. Bij graad II is het letsel ernstiger en is er een enkelband gescheurd en in het uiterste geval afgescheurd. Indien er sprake is van een graad III letsel, zijn er meerdere enkelbanden afgescheurd. Het is niet altijd eenvoudig om in te schatten van welke gradatie sprake is bij iemand met een enkelblessure. Op basis van iemand zijn/haar verhaal en de symptomen (hoeveelheid pijn bij palpatie, zwelling, verkleuring, mate van instabiliteit en pijn tijdens het maken van bewegingen) kan er een inschatting gemaakt worden van de ernst van de blessure. Echografie kan echter wel een goed beeld geven van de enkelbanden waarna er een meer betrouwbaardere inschatting gemaakt kan worden van de ernst van de blessure.

  • Graad I: gemiddeld 2-3 weken RTP
  • Graad II: gemiddeld 4-6 weken RTP
  • Graad III: gemiddeld langer dan 3 maanden RTP

Juiste voorwaarden voor je herstel

Factoren die invloed heeft op het herstel van een enkelblessure zijn de faciliteiten die beschikbaar zijn tijdens de revalidatie. We bedoelen hier niet alleen de hoeveelheid fysiotherapie per week mee, maar ook welke faciliteiten er beschikbaar zijn bij de fysiotherapeut. Denk hierbij bijvoorbeeld aan echografie om de ernst van de blessure in te schatten, het gebruik van een fitness/oefenzaal om oefentherapie te volgen en het gebruik van hulpmiddelen zoals een brace.

Stabiliteit en eerdere blessures

De derde en eveneens een ontzettend belangrijke factor voor de Return To Play zijn eerdere enkelblessures. Door een afgenomen stabiliteit van de enkel als gevolg van een eerdere enkelblessure, kan de tijd tot RTP langer duren. Het is van groot belang om de opgetreden instabiliteit van de enkel te verminderen ter preventie van een mogelijke nieuwe blessure.

Op de vraag wanneer een voetballer weer kan voetballen na het hebben van een enkelblessure met specifiek een enkelbandblessure, is moeilijk nauwkeurig te voorspellen. Wel kan er ongeveer een inschatting gemaakt worden van de duur Return To Play. De ernst van de blessure is de grootste voorspellende factor. De faciliteiten die beschikbaar zijn tijdens de revalidatie en het hebben van een eerdere blessure hebben eveneens invloed op de tijd van RTP, maar hebben hier een iets mindere invloed op dan de ernst van de blessure.

Wil je je klachten eens bespreken met de fysio?

Maak gerust een afspraak om je klachten eens te bespreken met een van onze fysiotherapeuten. Ons team is gespecialiseerd in verschillende lichaamsregio’s en klachten. 

Samen kijken welke mogelijkheden er zijn?

Ons team met bevlogen fysio's staat voor je klaar!