Vergoeding en Tarieven

FysioVogelzang heeft in 2020 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat betekent dat indien u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten de behandeling rechtstreeks bij uw verzekeraar wordt ingediend. U kunt in uw polisvoorwaarden vinden hoeveel behandelingen u vergoed kan krijgen. Bent u niet aanvullend verzekerd of zijn uw behandelingen voor dit kalenderjaar verbruikt, dan gelden onze praktijktarieven.

Tarieven 2020

Reguliere zitting fysiotherapie……………………………. €35,00


Screening, intake en onderzoek…………………………. €52,00


Intake en onderzoek na verwijzing……………………… €44,00


Toeslag aan huis behandeling……………………………..€20,00


Eenmalig onderzoek…………………………………………..€60,00


Rapportages……………………………………………………. €82,50


Niet nagekomen afspraak………………………………….. €25,00*


Hooikoortstape………………………………………………….€25,00**

*Bent u verhinderd dan verzoeken wij u om minimaal 24u voorafgaand uw afspraak deze af te zeggen. Bij afzegging binnen 24u ontvangt u een rekening van €25,00 welke niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

**Het aanbrengen van hooikoortstape wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Het bedrag geldt voor het aanleggen van 2 tapes verspreidt over maximaal 8 dagen. 

Over bovengenoemde prijzen valt geen BTW. U kunt uw behandelen met de pin bij ons betalen.

Vraag en Afspraak

Vult u onderstaand formulier in voor uw vraag of aanmelding. FysioVogelzang probeert binnen één werkdag op uw bericht te reageren.

Verstuur