Vergoeding en tarieven 2024.

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Als je fysiotherapie dit jaar hebt verzekerd ,worden het aantal behandelingen dat je hebt verzekerd vergoed door je verzekeraar. 

Het aantal behandelingen geldt voor het hele kalenderjaar. Ben je bij een andere praktijk geweest? Dan tellen het aantal behandelingen mee in het totaal. 

Ben je niet verzekerd of heb je het maximaal aantal behandelingen dat je hebt verzekerd bereikt? Dan betaal je zelf de kosten voor fysiotherapie. De tarieven voor 2024 vindt je op deze pagina. 

Zorgverzekeringen.

In 2024 hebben wij met  alle verzekeraars  een contract afgesloten. Dit houdt in dat je behandeling door ons rechtstreeks bij je zorgverzekeraar wordt gedeclareerd, mits je een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Zogenaamde ‘chronische aandoeningen’ met verwijzing van de arts worden door de basisverzekering vergoed na de 20e behandeling.

Kijk altijd je polisvoorwaarden na of kijk op zorgvergoeding.com voor meer informatie.

Geen verzekering afgesloten?

Als je niet (meer) bent verzekerd voor fysiotherapie of een restitutie-polis hebt afgesloten bij je zorgverzekeraar dan betaal je ons praktijktarief. 

Dan gelden onderstaande tarieven + betalingsvoorwaarden.

Tarieven 2024.

Reguliere behandeling fysiotherapie

Behandelen, trainen, echografie, dry needling, EPTE, shockwave, runningtherapie en tapen.

Intake en onderzoek

We stellen een aantal vragen en voeren een lichamelijk onderzoek uit om je klachten te beoordelen. Een intake en onderzoek wordt bij iedere nieuwe klacht uitgevoerd of als er langer dan 3 maanden niet behandeld is.

Toeslag voor een consult buiten de praktijk

De fysiotherapeut komt bij jou thuis. Je betaalt hier een toeslag voor.

Een rol tape kopen

De juiste tape om te gebruiken voor ondersteuning tijdens je sport of activiteit.

Sportmassage 30 minuten

Sportmassage behandeling. Deze dienst wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

Sportmassage 60 minuten

Sportmassage behandeling. Deze dienst wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie

Je betaalt deze kosten als je jouw afspraak bij de fysiotherapeut niet nakomt of binnen 24uur voorafgaand aan de afspraak afzegt. 

Betalingsvoorwaarden.

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingovereenkomst tussen jou als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

6. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Mocht je vragen hebben..

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over je verzekering, factuur of andere zaken.