Vergoeding en tarieven 2023.

In 2023 hebben wij geen contract met ONVZ en Zorg en Zekerheid. Dit betekent niet dat je niet bij ons terecht kan. Je betaalt de factuur eerst aan ons en kan, als je daarvoor verzekerd bent het bedrag (deels) terugkrijgen van je verzekeraar.

Met alle andere verzekeraars hebben wij een contract afgesloten. 

 Dit houdt in dat je behandeling door ons rechtstreeks bij je zorgverzekeraar wordt gedeclareerd, mits je een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Zogenaamde ‘chronische aandoeningen’ met verwijzing van de arts worden door de basisverzekering vergoed na de 20e behandeling.

Kijk altijd je polisvoorwaarden na of kijk op zorgvergoeding.com voor meer informatie.

 

Heb je geen verzekering voor fysiotherapie afgesloten? Dan gelden onderstaande tarieven + betalingsvoorwaarden.

De kleine lettertjes:

Betalingsvoorwaarden :

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingovereenkomst tussen jou als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3. Controle-afspraken via de webagenda kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening gebracht worden.

4. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

6. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

We helpen je graag.