[ultimate_heading main_heading=”Regels & Wetgeving” alignment=”left” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_margin=”margin-bottom:20px;”][/ultimate_heading]

Om u de best mogelijke zorg te bieden voert FysioVogelzang praktijk uit door het onderstaand reglement na te leven. Met ingang van het behandeltraject zal u op het praktijkreglement worden gewezen en na aanvang van de het traject wordt u hiermee als akkoord beschouwd.

Directe Toegang Fysiotherapie

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid. Dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet altijd noodzakelijk is. Om in aanmerking te komen voor een chronische machtiging is wel een verwijzing nodig. De fysiotherapeut kan u vertellen of u hiervoor in aanmerking komt. Indien uw huisarts of specialist u mondeling heeft doorverwezen naar de fysiotherapeut, dan is het goed om toch een schriftelijke verwijzing te regelen.

U kunt zich telefonisch, per e-mail, persoonlijk op de praktijk of via het aanmeldformulier aanmelden voor een afspraak.

Wat u kunt verwachten bij uw eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak zullen uw klachten besproken worden en zal er aanvullend een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Uit deze bevindingen zal samen met u een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan omvat de therapievorm, een indicatie voor het aantal behandelingen en krijgt u informatie over wat u zelf aan de klacht kunt doen. Indien mogelijk zal er direct gestart worden met de behandeling. Dit zal samen 60 minuten in beslag nemen.

Afmelden

Indien een afspraak niet door kan gaan, dient u dit minimaal 24 uur voor de afgesproken behandeling aan ons te melden per mail of telefoon. Wanneer dit niet gebeurt is de praktijk genoodzaakt om €25-, bij u in rekening te brengen, welke niet door de verzekeraar vergoed wordt.

Huisreglement

Omdat er in de praktijk meerdere cliënten, disciplines en medewerkers aanwezig zijn, zijn de volgende huisregels opgesteld.

 1. In geval van een calamiteit dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie en ambulancepersoneel) op te volgen.
 2. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 3. Het is prijzenswaardig dat een minder valide persoon bij gebrek aan zitruimte voorzorg krijgen op een zitplaats.
 4. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 5. Het is ongebruikelijk dat een client apparatuur die eventueel gebruikt wordt voor behandeling of aanwezig is in de ruimte zelf instelt. In geval van een calamiteit is FysioVogelzang niet aansprakelijk.
 6. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in de praktijk of buitenterrein (auto, fiets).
 7. Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 8. Het gebruik van uw mobiele telefoon wordt tijdens de behandeling niet op prijs gesteld.
 9. U wordt verzocht bij iedere afspraak het afsprakenkaartje mee te nemen dat u na afloop van de de eerste afspraak heeft gekregen.
 10. U wordt verzocht bij binnenkomst plaats te nemen in de wachtkamer. U wordt door uw fysiotherapeut opgehaald.
 11. Incidenteel kan het voorkomen dat een behandeling voor u uitloopt. De praktijk vraagt uw begrip hiervoor en dit heeft geen invloed op uw behandeltijd.

Kwaliteitszorg

In de praktijk wordt er gewerkt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving (WBGO, WPB en BIG). Fysio Vogelzang is aangesloten bij het KNGF, ingeschreven in het BIG register en in het Centraal Kwaliteits Register voor Fysiotherapeuten (CKR).

Klachtenreglement

U kunt er van uitgaan dat uw fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Bent u het toch niet eens met de behandeling of over de manier waarmee uw fysiotherapeut met u omgaat, dan kunt u dit altijd bespreekbaar maken. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Mocht u het uiteindelijk toch nodig achten, dan kunt u via het klachtenreglement van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een klacht indienen bij de klachtencommissie en daarbij vragen om bemiddeling. De voorzitter van de klachtencommissie beslist of uw kwestie in aanmerking komt voor bemiddeling.

Wijzigingen

FysioVogelzang houdt zich het recht het bovengenoemde reglement tijdelijk, of blijvend, gedeeltelijk of in zijn geheel te wijzigen, of aan te vullen. Wijzigingen zullen altijd, indien noodzakelijk, voldoende met u worden gecommuniceerd.

Openingstijden kunnen gedeeltelijk en/of geheel wijzigen tijdens nationale feestdagen, vakanties, verhuizing en/of verbouwing van de praktijk of tijdens niet vooraf te bepalen redenen.

[ultimate_heading main_heading=”Praktijkinformatie” heading_tag=”h3″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:20px;” main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”Vraag en Afspraak” heading_tag=”h3″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:20px;” main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]

Vult u onderstaand formulier in voor uw vraag of aanmelding. FysioVogelzang probeert binnen één werkdag op uw bericht te reageren.

Verstuur