Fysio Vogelzang heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Uw vergoeding fysiotherapie hangt af van uw verzekering. Indien u fysiotherapie heeft opgenomen in uw verzekeringspolis wordt de behandelig vergoed door uw verzekeraar. Dit regelen wij voor u, zodat u hier zich geen zorgen over hoeft te maken. U kunt uw verzekerde zorg nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Indien u niet bent verzekerd voor fysiotherapie, of u heeft uw behandelingen voor het betreffende kalenderjaar reeds verbruikt dan gelden onze praktijktarieven. Na uw behandeling krijgt u een factuur toegestuurd.

PRAKTIJK TARIEVEN 2017

Reguliere zitting fysiotherapie

 €30-,

Reguliere zitting fysiotherapie aan huis

€37-,

Reguliere zitting kinderfysiotherapie

€49-,

Intake, screening en onderzoek (zonder verwijzing)

€40-,

Intake en onderzoek na verwijzing

€30-,

Eenmalig onderzoek fysiotherapie incl. rapportage

€49-,

Rapportage aan derden

€37,50